Článek

Vytvoření komplexního monitorovacího a evaluačního rámce pro předškolní vzdělávání a péči v České republice Alexandra Lacinová – Kamila Hejnák Vlčková

Abstrakt

Projekt s názvem „Vytvoření komplexního monitorovacího a evaluačního rámce pro předškolní vzdělávání a péči v České republice“, který je zajišťován prostřednictvím nástroje pro technickou podporu Evropské unie (Technical Support Instrument – TSI), se zaměřuje na vytvoření komplexního monitorovacího a evaluačního rámce v oblasti předškolního vzdělávání a péče, zejména v oblasti služeb péče o děti ve věku do tří let. Cílem projektu je poskytnout komplexní přehled o aktuálním stavu v této oblasti, vytvořit efektivní monitorovací a evaluační rámec a v neposlední řadě také podporovat obce při zajišťování dostatečného přístupu ke službám péče o děti předškolního věku.

Přečíst článek