Článek

Kritéria hodnocení závislosti pro přiznání příspěvku na péči v České republice a Německu Lucie Kamrádová

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou příspěvku na péči poskytovaného v případě dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Popisuje kritéria přiznání příspěvku na péči v České republice a v Německu. Právě německý systém autorka prezentuje jako příklad dobré praxe pro hodnocení potenciálních žadatelů o příspěvek a následně o stanovení jeho výše. Text obsahuje výsledky provedené sociologické sondy realizované v Moravskoslezském kraji a poukazuje na nesoulad v přiznávání stupně závislosti v českém a německém modelu. Autorka doporučuje věnovat této problematice a dalšímu zkoumání značnou pozornost, která by mohla v případě dostatečného množství informací vést k celospolečenské a odborné diskusi i ke změně či úpravě kritérií.

Klíčová slova
Příspěvek na péči, Česká republika, Německo, Moravskoslezský kraj, kritéria
Přečíst článek