Článek

Zpráva o konferenci Sociální politika 2023 Vladimír Barák

Abstrakt

Zpráva představuje mezinárodní konferenci Sociální politika 2023, kterou uspořádala v Praze 9. listopadu 2023 Katedra hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty VŠE. Pátý ročník akce nesl podtitul Prostor pro úsporná opatření. Hlavními řečníky konference byli ekonom Ing. Miroslav Zámečník a lékařka a manažerka v sociální oblasti doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Oba se zabývali problematikou úspor v sociální a zdravotní oblasti.

Přečíst článek