Článek

Analýza vztahu minimální mzdy a některých makroekonomických ukazatelů v ČR Pavel Janíčko

Abstrakt

Článek zkoumá vliv minimální mzdy na růst nezaměstnanosti v ČR. Například podle neoklasických představ o trhu práce má minimální mzda na trh práce negativní účinky. Autora zajímalo, zda je tato premisa platná. Provedl analýzu, v níž bral v úvahu také některé další proměnné, které podle jeho názoru nezaměstnanost ovlivňují. Analýza zjistila, že minimální mzda nemá v České republice na míru nezaměstnanosti významný vliv. Minimální mzda by měla být upravována vždy alespoň jednou ročně, a to v pravidelném intervalu tak, aby bylo zajištěno včasné zahájení dialogu se sociálními partnery v rámci tripartity.

Přečíst článek