Fórum sociální politiky – 03/2023

Fórum sociální politiky 03/2023
Fórum sociální politiky 03/2023 [1,04 MB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

právě před sebou máte první číslo našeho časopisu nově vydávaného „jen“ v elektronické formě. Snažíme se, abychom se nadále dostávali ke všem dosavadním předplatitelům a abychom řady našich čtenářů dále rozšiřovali. Redakce samozřejmě velice uvítá Vaše případná doporučení toho, komu bychom mohli nová čísla Fóra sociální politiky zasílat e-mailem.

[…]

S přáním inspirativního čtení nového čísla FSP
Petr Šafařík, šéfredaktor

Obsah časopisu

Proměny romské populace ve Sčítáních lidu, domů a bytů mezi lety 2001, 2011 a 2021 Tomáš Katrňák – Ivana Šimíková – Laura Fonadová
Citizen’s Benefit Reform in Germany – An Opportunity for Women but also a potential burden for Public Finances Katrin Steyer
Nové publikace RILSA RILSA
Stravování seniorů v institucionální péči Martina Němcová − Marcela Petrová Kafková
Boj o místa Jan Keller
Design společenské transformace Jiří Silný
Sociální politika Miroslav Beblavý
Tichá dřina: dělnictví a třída v továrně Baťa Jan Mertl