Článek

Sociální politika Miroslav Beblavý

Abstrakt

Mertl, Jan a kol: Sociální politika, 7. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2023, 472 stran, ISBN 978-80-7676-675-4

Táto recenzia hodnotí vysokoškolskú učebnicu „Sociální politika“ od doc. Jána Mertla a kolektívu. Kniha je aktuálna a odborne vyvážená, poskytuje komplexný pohľad na sociálnu politiku v Českej republike s komparatívnym uhlom. Kým učebnica exceluje v pokrytí mnohých kľúčových tém, vrátane dôchodkového systému, jej prístup môže byť niekedy príliš preskriptívny. Učebnica by mohla tiež viac reflektovať dynamiku trhu práce a začleniť viac zahraničnej literatúry. Napriek týmto nedostatkom je kniha cenným príspevkom do štúdia sociálnej politiky.

Přečíst článek