Článek

Proměny romské populace ve Sčítáních lidu, domů a bytů mezi lety 2001, 2011 a 2021 Tomáš Katrňák – Ivana Šimíková – Laura Fonadová

Abstrakt

Text se zabývá proměnami romské populace v České republice. Autoři analyzují data ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) z let 2001, 2011 a 2021. Srovnávají vybrané údaje o romské populaci a ukazují, jak vypadá romská populace zachycená těmito sčítáními z hlediska vybraných sociodemografických proměnných a územní distribuce. Jako referenční rámec k těmto statistikám slouží údaje o obecné populaci ze stejných SLDB. Zjištění ukazují, že mezi romskou populací (identifikovanou na základě národnosti a/nebo mateřského jazyka) a všeobecnou populací existují výrazné rozdíly. V čase se sice romská populace přibližuje obecné populaci, nicméně oproti většinové populaci je výrazně mladší, najdeme v ní vyšší podíl mužů než žen, je posunutá do nižších vzdělanostních stupňů, klesá v ní podíl lidí žijících v manželství a posilují svobodní a svobodné, což znamená výrazný pokles průměrného počtu živě narozených dětí na jednu ženu starší 15 let. Romové v ČR představují převážně městské obyvatelstvo a největší podíl romské populace žije v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Klíčová slova
Romové; romská populace; Sčítání lidu, domů a bytů; hard-to-survey populace
Přečíst článek