Článek

Tichá dřina: dělnictví a třída v továrně Baťa Jan Mertl

Abstrakt

Nedbálková, Kateřina: Tichá dřina: dělnictví a třída v továrně Baťa. Praha: Display − sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, 2023 (2. vydání), 297 stran, ISBN 978-80-908903-0-5

Kniha Tichá dřina je zdařilou sondou do sociální reality výrobních podniků využívajících manuální práci. Ukazuje sociální situaci jednotlivých aktérů, primárně dělníků a dělnic, a hodnotí jejich existenci ze všech podstatných úhlů pohledu. Připomíná, že i když v současné společnosti je podíl takovéto práce nižší, než býval, je stále významná a pro určité sociální skupiny je hlavním způsobem jejich obživy. Autorka se nevyhýbá problematickým či nepopulárním stránkám tématu a seriózně mapuje zvolenou oblast zájmu. Knihu tak lze doporučit všem zájemcům o způsob fungování současného trhu práce a mikrosvět obuvnické továrny.

Přečíst článek