Článek

Boj o místa Jan Keller

Abstrakt

Gaulejac, Vincent de − Taboada-Léonetti, Isabelle: La Lutte des places. Paris: Desclée de Brouwer 1994, ISBN: 9782220034522

Kniha se zabývá problematikou sociální exkluze. Autoři zasazují toto téma do širšího kontextu, když současnou společnost charakterizují jako arénu, v níž se souběžně projevují různé formy násilí v rovině ekonomické, sociální, symbolické a psychologické. Svoji diagnózu odvíjejí od proměn, jimiž současná společnost prochází v průběhu posledních čtyř či pěti dekád. Na tomto půdorysu analyzují různé typy reakcí těch, kdo se stávají v důsledku těchto proměn ekonomicky, sociálně i osobnostně neúspěšnými a končí v řadách sociálně vyloučených. Závěrem autoři uvažují o tom, jaké parametry by se musely ve společnosti našeho typu změnit, aby měl boj proti exkluzi šanci na úspěch a neredukoval se na pouhé administrování exkluze, jak tomu bývá, žel, až příliš často v současnosti.

Přečíst článek