Článek

Design společenské transformace Jiří Silný

Abstrakt

Text je zprávou o brněnském semináři „Infrastruktury pro regeneraci, design, kolaborativní finance a nová ekonomická média směřující k ekonomice pro život“ (30. 5. 2023). Zabýval se možnostmi proměn ekonomického systému směrem k větší udržitelnosti a spravedlnosti pomocí alternativních modelů financování a produkce s využitím inovativních postupů a technologií. Na semináři vystoupila řada špičkových odborníků a odbornic s tématy, která si v České republice teprve hledají cestu do veřejné debaty o uspořádání společnosti. Hlavní přínos akce spočíval v tematizaci spojování nových technologií s osvědčenými způsoby komunitního hospodaření a propojování alternativních ekonomických teorií s praktickými nástroji jejich uskutečňování.

Přečíst článek