Aktuality

New RILSA Policy Brief: labour productivity discrepancies between Czech regions

New RILSA Policy Brief: labour productivity discrepancies between Czech regions

The policy briefs issued by RILSA provide a brief summary of the expert knowledge and qualified recommendations relating to current social policy topics. RILSA Policy Briefs […]

více
Článek výzkumníků z RILSA v předním mezinárodním sociálněvědním časopise

Článek výzkumníků z RILSA v předním mezinárodním sociálněvědním časopise

International Journal of Social Welfare, vydávaný společností Wiley-Blackwell (USA), je významným mezinárodním časopisem především v oblasti sociální politiky a sociální práce. Výzkumní pracovníci z RILSA Ondřej Hora a Tomáš […]

více
Nový policy brief RILSA, tentokrát ve spolupráci s UNICEF

Nový policy brief RILSA, tentokrát ve spolupráci s UNICEF

Nový policy brief Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA) přináší dílčí výsledky projektu „Přístup dětí se specifickými potřebami k předškolní péči“, který byl realizován RILSA ve spolupráci […]

více
Selection process for the position of PhD student researcher

Selection process for the position of PhD student researcher

The Research Institute for Labour and Social Affairs (RILSA) is searching for postgraduate students in the field of social sciences, particularly in Economy or Sociology. […]

více
Pokračuje aktivní účast RILSA v projektu Reach Out to the „Left-Behind“

Pokračuje aktivní účast RILSA v projektu Reach Out to the „Left-Behind“

Cílem víceletého mezinárodního projektu, spolufinancovaného programem ERASMUS+, je podporovat další vzdělávání nízkokvalifikovaných a nízkopříjmových pracovníků. Jsou zpravidla ohroženi příjmovou chudobou a další vzdělávání jim může pomoci nalézt lepš...

více