Aktuality

Drobné kroky sociálního zemědělství v České republice (upoutávka na 2. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky)

Drobné kroky sociálního zemědělství v České republice (upoutávka na 2. letošní číslo časopisu Fórum sociální politiky)

Zveřejňujeme touto cestou jeden ze článků 2. letošního čísla časopisu Fórum sociální politiky. Mgr. Bc. Eliška Hudcová, Ph.D., odborná lektorka na Jaboku − Vyšší odborné škole sociálně pedagogické […]

více
Výběrové řízení na pracovní pozici ředitel/ředitelka RILSA

Výběrové řízení na pracovní pozici ředitel/ředitelka RILSA

Rada RILSA, ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, podle ustanovení § 18 odst. 2, písm. h) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice […]

více
Nová monografie RILSA – o hodnocení Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina)

Nová monografie RILSA – o hodnocení Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina)

SCHEBELLE, Danica – KUBÁT, Jan – BAREŠ, Pavel Program kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR / Qualified Employee Programme […]

více
Nová monografie RILSA: Zkracování pracovní doby

Nová monografie RILSA: Zkracování pracovní doby

KROUPA, Aleš – KYZLINKOVÁ, Renata – LEHMANN, Štěpánka – SEDLÁR, Jan – ŠPAČEK, Ondřej – VEVERKOVÁ, Soňa Zkracování pracovní doby / Reduction of working hours. […]

více
Nový článek výzkumných pracovnic RILSA o péči a výživě dětí po rozchodu rodičů

Nový článek výzkumných pracovnic RILSA o péči a výživě dětí po rozchodu rodičů

V novém čísle časopisu Demografie právě vyšel článek výzkumných pracovnic RILSA „Péče a výživa dětí po rozchodu rodičů podle výsledků opatrovnických řízení“. Autorky Ing. Sylva Höhne a Mgr. Jana […]

více