Pokračuje aktivní účast RILSA v projektu Reach Out to the „Left-Behind“

Pokračuje aktivní účast RILSA v projektu Reach Out to the „Left-Behind“

02. 11. 2023

Cílem víceletého mezinárodního projektu, spolufinancovaného programem ERASMUS+, je podporovat další vzdělávání nízkokvalifikovaných a nízkopříjmových pracovníků. Jsou zpravidla ohroženi příjmovou chudobou a další vzdělávání jim může pomoci nalézt lepší uplatnění na trhu práce.

Ve dnech 12. a 13. 10. 2023 se v Dortmundu konal čtvrtý (a poslední) meeting projektu Reach Out to the „Left-Behind“. Hlavním tématem semináře, na kterém se sešli partneři z České republiky, Rakouska, Německa a Slovinska, byl připravovaný policy paper, jenž přinese doporučení pro práci s uchazeči o zaměstnání ze znevýhodněného prostředí. Policy paper vyjde začátkem roku 2024.

Za Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA) se této akce zúčastnily Jana VáňováSoňa Veverková.

Informace o projektu Reach Out to the „Left-Behind“ – improving guidance for working persons from the underprivileged milieu na webu RILSA.