Článek výzkumníků z RILSA v předním mezinárodním sociálněvědním časopise

Článek výzkumníků z RILSA v předním mezinárodním sociálněvědním časopise

21. 11. 2023

International Journal of Social Welfare, vydávaný společností Wiley-Blackwell (USA), je významným mezinárodním časopisem především v oblasti sociální politiky a sociální práce.

Výzkumní pracovníci z RILSA Ondřej Hora a Tomáš Sirovátka publikovali v tomto odborném periodiku článek Do individualised projects help integrate the long-term unemployed and disadvantaged people? Lessons from the Czech Republic, který hodnotí projekt integrace dlouhodobě znevýhodněných skupin uchazečů o zaměstnání realizovaný v České republice, známý jako PDU.

Publikace je inspirativní pro strategii zaměstnanosti v ČR a přináší i zobecnitelné platné poznatky, protože projektový přístup k integraci zmíněných skupin uchazečů o zaměstnání v současnosti převládá ve většině zemí. Zjištění ukazují, že je žádoucí v rámci podobných projektů rozšířit dostupnost tzv. tvrdých opatření, jako je podpora zaměstnání v soukromém sektoru. Současně je zapotřebí zvyšovat kvalitu tzv. měkkých opatření, jako je poradenství a rekvalifikační programy, včetně kompetencí pro individuální práci s uchazeči na straně pracovníků veřejných služeb zaměstnanosti. Článek Tomáše Sirovátky a Ondřeje Hory v plné verzi.