Aktuality

Nový Policy Paper RILSA

Nový Policy Paper RILSA Location Choice and Dispersal Policies: Ukrainian War Immigrants in the Czech Republic (Volba místa k pobytu a přesídlovací politika: Ukrajinští váleční uprchlíci v České republice).

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve své ediční řadě policy papers poskytuje dobře srozumitelný vhled do vybraných témat sociální politiky a doporučení pro rozhodovací sféru. Třetí letošní […]

více
Výzkumný pracovník RILSA Vlastimil Beran v rozhovoru pro Český rozhlas

Výzkumný pracovník RILSA Vlastimil Beran v rozhovoru pro Český rozhlas o sociálních dopadech současného inflačního zdražování

V úterý 23. srpna se stanice Českého rozhlasu Radiožurnál a Plus ve své společné relaci „Hlavní zprávy – rozhovory, komentáře“ věnovaly také tomu, jak se se současným inflačním zdražováním […]

více
Nový Policy Paper RILSA

Nový Policy Paper RILSA Inflation Inequality in the Czech Republic (Inflační nerovnost v České republice)

Nový policy paper koresponduje mimo jiné s tím, jak ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Robin Maialeh představil priority svého pracoviště při květnovém jednání se zástupci výboru […]

více
Velký rozhovor s ředitelem RILSA Robinem Maialeh pro Deník

Velký rozhovor s ředitelem RILSA Robinem Maialeh pro Deník o příjmové nerovnosti, chudobě a společenské soudržnosti

Deník – v úhrnu svých regionálních mutací jedno z nejčtenějších českých periodik –přináší obsáhlý rozhovor s ředitelem RILSA Robinem Maialeh. Tématem jsou ekonomické a sociální dopady současných krizí. Probírány […]

více
Exkluzivní informace z nové analýzy RILSA v deníku Právo

Exkluzivní informace z nové analýzy RILSA v deníku Právo o usídlování ukrajinských válečných uprchlíků v ČR (v aktuálně zveřejněném Policy Brief RILSA)

Deník Právo dnes přináší článek „Ukrajince táhne Praha, Brno a Plzeň“. Exkluzivně vychází z nového policy briefu RILSA „Volba lokality k pobytu a přesídlovací politiky: Ukrajinští váleční uprchlíci v České […]

více
Exkluzivní informace z nové analýzy RILSA v Deníku

Exkluzivní informace z nové analýzy RILSA v Deníku o dopadech inflace na české domácnosti (v aktuálně zveřejněném Policy Brief RILSA)

Deník – v úhrnu svých regionálních mutací jedno z nejčtenějších českých periodik – dnes na titulní straně přináší článek „Inflace drtí nízkopříjmové domácnosti“. Exkluzivně čerpá z nového policy briefu […]

více