Migrant Men’s Well-being in Diversity (Životní situace mladých mužů cizinců)

Číslo projektu:
MIMEN_9134/14
Řešitel RILSA:
Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Jan Kubát
Poskytovatel:
Evropská komise
Spolupříjemce:
VÚPSV, v. v. i.
Trvání od:
2014
Trvání do:
2015
Popis:

Ve veřejné debatě o integrační politice v evropských zemích jsou mladí muži-migranti často vnímáni jako problematická skupina, a to např. kvůli vysoké nezaměstnanosti, riziku selhávání ve vzdělávacím systému, hrozbě, že budou inklinovat k sexistickým postojům, extremismu, násilnému či kriminálnímu chování. Podle některých zahraničních studií jsou diskriminaci vystaveni častěji než jejich ženské protějšky. Očekávání jejich rodin jsou někdy těžko slučitelná s tím, co umožňuje jejich sociální status a jejich společenské prostředí. Evropské země proto věnují pozornost opatřením proti diskriminaci a marginalizaci mladých mužů-migrantů a zavádění politik umožňujících zlepšení jejich sociálního postavení.
Projekt se zaměřil na zhodnocení životní situace mladých mužů-migrantů v sedmi evropských zemích. Ve všech těchto zemích byly vyhodnoceny dostupné informace o cílové skupině, byli dotázáni mladí muži-migranti ve věku 16-27 let a proběhlo diskusní setkání s experty, kteří se věnují integraci cizinců.

1) Výstupy zpracované s využitím údajů získaných ve všech sedmi zemích:

Well-Being Index (cz)

Experiences of Young Migrant Men and Their Well-Being. Final report

Posters from Final Conference (Manchester, 15. 7. 2015):

Achievements and Expectations
/Alessia Mefalopulos – Psychoanalytic Institute for Social Research (IPRS), Italy

The Self in Society. Belonging, Environment & Identity
/Eckart Müller-Bachmann, Iris Dähnke – (CJD Hamburg + Eutin, Germany)

Building a Career in a Host Country. Educational and Occupational Determinants for Migrants’ Men Well-being
/Pavel Bareš, Jan Kubát, Danica Schebelle – Research Institute for Labour and Social Affairs (VUPSV), Czech Republic

Love or Anarchy? Links between Emotional Bonds and Well-Being for Migrant Men
/Antti Kivijärvi & Kai Mathias – The Finnish Youth Research Network

Experiencing Racism and Discrimination
/Luc-Henry Choquet (Ministry of Justice, France) & Patrick Simon (Institut National d’Etudes Démographiques, Paris)

Negotiating Safety and Security
/Claire Fox, Jo Deakin, Jon Spencer, Necla Acik, Marta Ahmed – Centre for Criminology and Criminal Justice (CCCJ), UoM

Social Networks, Friends and Recreational Activities
/Péter Szlovák and Justyna Szewczyk – The Immigrant Council of Ireland

2) Poznatky získané za Českou republiku a jejich vyhodnocení:

Vyhodnocení dostupných informací o cílové skupině mladých mužů-cizinců (2014)
– pouze v angličtině

Vyhodnocení poznatků z výzkumu / Policy Report (2015)

Informativní podklad pro účastníky semináře s odborníky věnujícími se integraci cizinců (VÚPSV, 2015)

Vybrané poznatky z rozhovorů (diskusní podklady k semináři 3. 3. 2015)

3) Národní výstupy dalších partnerů projektu, související odkazy:

Finsko – Finnish Youth Research Society
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/tutkimus/paattyneet-hankkeet

Francie – Ministry of Justice, Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/travaux-et-publications-de-recherche-de-la-dpjj-12792/

Irsko – The Immigrant Council of Ireland
https://www.immigrantcouncil.ie/issues/integration

Itálie – IPRS – Psychoanalytic Institute for Social Research
https://www.iprs.it/wp-content/uploads/2016/02/Policy-Brief_IPRS_migrant-men-1.pdf

Německo – CJD Hamburg + Eutin
https://www.cjd-nord.de/angebote/migration-forschung-und-beratung/abgeschlossene-projekte-forschung/mimen/

Velká Británie – University of Manchester, Centre for Criminology and Criminal Justice (CCCJ)
https://www.law.manchester.ac.uk/cccj/research/projects/policing-security-and-citizenship/mimen/

Další odkazy související s projektem:

https://www.youtube.com/watch?v=g8DRKCoxz_M

https://bundesforum-maenner.de/2015/07/migrant-mens-well-being-in-diversity-mimen/

http://blog.policy.manchester.ac.uk/posts/2015/09/the-well-being-of-young-migrant-men/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/151822651815463/174447872886274/?notif_t=like

Twitter: #mimen