Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání

Číslo:
9142/2018
Řešitel:
Ing. Soňa Veverková
Spoluřešitel:
Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D. , Ing. Petr Pojer , PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D. , Mgr. Aleš Kroupa
Poskytovatel:
Evropská komise
Příjemce:
Institutul pentru Politici Publice (Rumunsko)
Spolupříjemce:
Center for Economic Development (BG), Instytut Spraw Publicznych (PL), Center for Research and Policy Making (MK), Institut za razvoj i međunarodne odnose (HR), Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (CZ)
Doba řešení od:
2018
Doba řešení do:
2019
Popis:

Cílem projektu je zmapovat využívání nových forem zaměstnávání v České republice a komparovat výsledky s ostatními zúčastněnými státy (Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Polsko a Makedonie). Projekt vychází z nových forem zaměstnávání, tak jak je definuje European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions. Jedná se především o sdílení zaměstnanců, sdílení pracovního místa, dočasné řízení, příležitostnou práci, mobilní práci atd. Protože prakticky neexistují statistiky, které by sledovaly nové formy zaměstnávání a jejich využívání, součástí projektu je i vlastní terénní šetření. V rámci projektu se uskutečnila fokusní skupina se zaměstnanci pracujícími v nových formách zaměstnávání a 15 řízených rozhovorů se zaměstnavateli, personálními agenturami a odborníky, kteří se novými formami zaměstnávání zabývají. Výstupem je analýza využívání nových forem zaměstnávání v České republice, na kterou bude navazovat komparativní studie porovnávající výsledky zjištěné v ostatních zúčastněných zemích. V rámci projektu současně vznikla příručka pro zaměstnavatele i zaměstnance, která umožní oběma stranám se v problematice lépe orientovat.

Články publikované na základě tiskové konference ze 17. 7. 2019:

 • CECHL, Pavel. Vznikly nové pracovní úvazky. Může to vést k problémům. Deník.cz, 18. 7. 2019. Dostupné zde.
 • CERQUEIROVÁ, Andrea. Nové formy zaměstnávání se hojně využívají. Náš region, 25. 7. 2019. Dostupné zde.
 • CERQUEIROVÁ, Andrea. Nové formy zaměstnávání mají svá úskalí. Odbory nepodceňují přípravu na změny. Sondyrevue, 08/2019, str. 23.
 • ČTK. Zkušenost s prací na dálku či z domova má 16 procent Čechů, ukazuje studie o nových formách zaměstnávání. Hospodářské noviny, 17. 7. 2019. Dostupné zde.
 • Eurozprávy.cz. Práce na dálku? Nové formy zaměstnávání jsou v ČR risk, můžete na ně doplatit. Eurozprávy.cz, 17. 7. 2019. Dostupné zde.
 • KRAUSOVÁ, Kateřina. Zkušenost s prací na dálku má 16 % zaměstnaných v ČR. ČTK České noviny, 17. 7. 2019. Dostupné zde.
 • KUCHYŇOVÁ, Zdeňka. Nové formy práce zavádějí spíše menší firmy. Radio Praha, 15. 3. 2019. Dostupné zde.
 • PISINGEROVÁ, Barbora. Práce v České republice se mění: Jaké jsou nové formy zaměstnávání? Frekvence 1, 17. 7. 2019. Dostupné zde.
 • Právo. Nové formy zaměstnávání mění trh práce. Právo, 14. 8. 2019, str. 15
 • ŘEZNÍČKOVÁ, Aneta. Home office nebo sdílená místa. Trh práce se mění a nabízí větší volnost. iDNES.cz, 24. 7. 2019. Dostupné zde.
 • SOCIÁLNÍ DIALOG. Zkušenost s prací na dálku či z domova má 16 procent Čechů, ukazuje studie o nových formách zaměstnávání. www.Socialnidialog.cz, 18. 7. 2019. Dostupné zde.
 • Interview se Soňou Veverkovou. Český rohlas Plus – pořad Den v 60 minutach od 21.10 (interview začíná kolem 21.19 min). Dostupné zde.

Datový archiv – primární data:

Formulář pro anotaci souboru

Dotazník – Industriální vztahy

Technická zpráva z výzkumu „Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání v ČR“

data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání – vedoucí výzkumného týmu trhu práce