Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání

Číslo projektu:
9142/2018
Řešitel RILSA:
Ing. Soňa Veverková
Spoluřešitel RILSA:
Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D. , Ing. Petr Pojer , PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D. , Mgr. Aleš Kroupa
Poskytovatel:
Evropská komise
Příjemce:
Institutul pentru Politici Publice (Rumunsko)
Spolupříjemce:
Center for Economic Development (BG); Instytut Spraw Publicznych (PL); Center for Research and Policy Making (MK); Institut za razvoj i međunarodne odnose (HR); Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (CZ)
Trvání od:
2018
Trvání do:
2019
Popis:

Cílem projektu je zmapovat využívání nových forem zaměstnávání v České republice a komparovat výsledky s ostatními zúčastněnými státy (Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Polsko a Makedonie). Projekt vychází z nových forem zaměstnávání, tak jak je definuje European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions. Jedná se především o sdílení zaměstnanců, sdílení pracovního místa, dočasné řízení, příležitostnou práci, mobilní práci atd. Protože prakticky neexistují statistiky, které by sledovaly nové formy zaměstnávání a jejich využívání, součástí projektu je i vlastní terénní šetření. V rámci projektu se uskutečnila fokusní skupina se zaměstnanci pracujícími v nových formách zaměstnávání a 15 řízených rozhovorů se zaměstnavateli, personálními agenturami a odborníky, kteří se novými formami zaměstnávání zabývají. Výstupem je analýza využívání nových forem zaměstnávání v České republice, na kterou bude navazovat komparativní studie porovnávající výsledky zjištěné v ostatních zúčastněných zemích. V rámci projektu současně vznikla příručka pro zaměstnavatele i zaměstnance, která umožní oběma stranám se v problematice lépe orientovat.
 
  
Výstupy
 

Video shrnující výsledky projektu

KROUPA, Aleš – KYZKINKOVÁ, Renata – VEVERKOVÁ, Soňa, 2019. Nové formy zaměstnávání: příručka pro zaměstnance. Praha: VÚPSV, v. v. i.

ALEXANDRU, Violeta – JOHARI, Alexandra – MORARU, Adrian (eds.), 2019. The new forms of employment. A comparative report. Bucharest: Institutul pentru Politici Publice Bucuresti.

 

Články publikované na základě tiskové konference konané 17. července 2019:

CECHL, Pavel, 2019. Vznikly nové pracovní úvazky. Může to vést k problémům. Deník.cz, 18. 7. 2019.

CERQUEIROVÁ, Andrea, 2019. Nové formy zaměstnávání se hojně využívají. Náš region, 25. 7. 2019.

CERQUEIROVÁ, Andrea. Nové formy zaměstnávání mají svá úskalí. Odbory nepodceňují přípravu na změny. Sondyrevue, 08/2019, s.23.

ČTK, 2019. Zkušenost s prací na dálku či z domova má 16 procent Čechů, ukazuje studie o nových formách zaměstnávání. Hospodářské noviny, 17. 7. 2019.

Eurozprávy.cz, 2019. Práce na dálku? Nové formy zaměstnávání jsou v ČR risk, můžete na ně doplatit. Eurozprávy.cz, 17. 7. 2019.

KRAUSOVÁ, Kateřina, 2019. Zkušenost s prací na dálku má 16 % zaměstnaných v ČR. ČTK České noviny, 17. 7. 2019.

KUCHYŇOVÁ, Zdeňka. Nové formy práce zavádějí spíše menší firmy. Radio Praha, 15. 3. 2019

PISINGEROVÁ, Barbora. Práce v České republice se mění: Jaké jsou nové formy zaměstnávání? Frekvence 1, 17. 7. 2019.

Právo. Nové formy zaměstnávání mění trh práce. Právo, 14. 8. 2019, s.15.

ŘEZNÍČKOVÁ, Aneta. Home office nebo sdílená místa. Trh práce se mění a nabízí větší volnost. iDNES.cz, 24. 7. 2019.

SOCIÁLNÍ DIALOG, 2019. Zkušenost s prací na dálku či z domova má 16 procent Čechů, ukazuje studie o nových formách zaměstnávání. www.Socialnidialog.cz, 18. 7. 2019.

Interview se Soňou Veverkovou. Český rohlas Plus – pořad Den v 60 minutach od 21.10 (interview začíná kolem 21.19 min).
 
  
Datový archiv

(primární data)
 

Formulář pro anotaci souboru

Dotazník: Industriální vztahy

Technická zpráva z výzkumu „Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání v ČR“

Data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání: vedoucí oddělení Trh práce