Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané

Číslo:
IP70712
Řešitel:
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Spoluřešitel:
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. , PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. , doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. , Ing. Robert Trbola , Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D. , Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc. , PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Doba řešení od:
2021
Doba řešení do:
2022
Popis:

Projekt analyzuje hrubé a čisté efekty programů APZ a jejich cílenost na datech za roky 2019 a 2020, tedy v období krátce před krizí COVID a období během krize COVID-19, s důrazem na kategorii dlouhodobě nezaměstnaných.
Součástí projektu bude také aktualizace a prohloubení Metodiky pro hodnocení nákladů na nezaměstnaného.

Online seminář konaný dne 14. 12. 2021

V rámci semináře byla odborné veřejnosti představena dosavadní zjištění, jejich shrnutí obsahují následující prezentace:

Úvod-rámec projektu

Evaluace hrubých dopadů APZ

Vyhodnocení cílenosti opatření APZ (rekvalifikace, SÚPM, VPP)

Metodika „Náklady na nezaměstnaného“

Strategie zaměstnavatelů a náborové preference v období pandemie covidu-19

Veřejné služby zaměstnanosti v období pandemie Covid-19

Zakončení, výstupy a plán