Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané

Číslo projektu:
IP70712
Řešitel RILSA:
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Spoluřešitel RILSA:
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. , PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. , doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. , Ing. Robert Trbola , Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D. , Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc. , PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2021
Trvání do:
2022
Popis:

Projekt analyzuje hrubé a čisté efekty programů APZ a jejich cílenost na datech za roky 2019 a 2020, tedy v období krátce před krizí a během období krize COVID-19, s důrazem na kategorii dlouhodobě nezaměstnaných.

Součástí projektu je také aktualizace a prohloubení Metodiky pro hodnocení nákladů na nezaměstnaného.
 
 


 

Výstupy

 

Prezentace ze semináře, 14. prosince 2021:

Úvod: rámec projektu 

Hrubé dopady programů APZ realizovaných v letech 2019 a 2020. Hodnocení cílenosti a dopadové hodnocení (Ondřej Hora – Miroslav Suchanec)

Vyhodnocení cílenosti opatření APZ (rekvalifikace, SÚPM, VPP). Srovnání období konjunktury (2019) a Covid krize (2020) (Markéta Horáková)

Prohloubení a aktualizace metodiky „Náklady na nezaměstnaného“

Strategie zaměstnavatelů a náborové preference v období pandemie covidu-19 (Jiří Vyhlídal)

Veřejné služby zaměstnanosti v období pandemie covidu-19 (Miroslava Rákoczyová – Robert Trbola – Tomáš Sirovátka)

Zakončení: výstupy a plán