Effectiveness of active employment policy measures in times of economic boom and in times of COVID crisis, with attention to long-term unemloyed

Number:
IP70712
RILSA Principal investigator:
Effectiveness of active employment policy measures in times of economic boom and in times of COVID crisis, with attention to long-term unemloyed
RILSA Co-investigator:
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. , PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. , doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. , Ing. Robert Trbola , Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D. , Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc. , PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc.
Grant provider:
MPSV
Recipient:
VÚPSV
Project start:
2021
Project end:
2022
Description:

The project aims to analyse gross and net effects of active labour market policy programmes and their targeting in 2019 and 2020, this is in times shortly befor and during COVID-19 crisis, with the emphasis on long-term unemployed.

Update and elaboration of the Methodology for assessment the expenditure on unemployed represents part of the project.
 
 


 

Outputs

 

Presentations from the seminar, 14 December 2021 (only in CZE):

Úvod: rámec projektu 

Hrubé dopady programů APZ realizovaných v letech 2019 a 2020. Hodnocení cílenosti a dopadové hodnocení (Ondřej Hora – Miroslav Suchanec)

Vyhodnocení cílenosti opatření APZ (rekvalifikace, SÚPM, VPP). Srovnání období konjunktury (2019) a Covid krize (2020) (Markéta Horáková)

Prohloubení a aktualizace metodiky „Náklady na nezaměstnaného“

Strategie zaměstnavatelů a náborové preference v období pandemie covidu-19 (Jiří Vyhlídal)

Veřejné služby zaměstnanosti v období pandemie covidu-19 (Miroslava Rákoczyová – Robert Trbola – Tomáš Sirovátka)

Zakončení: výstupy a plán