Rodinná politika

Oddělení Rodinné politiky zaměřuje svůj výzkum na formování rodiny a její stability. Hlavní pozornost výzkumného týmu je věnována otázce bezdětnosti, neúplným, rekonstituovaným a vícedětným rodinám a jejich sociálně-ekonomickým podmínkám. Rodiny jsou sledovány také jako objekt rodinné a sociální politiky, a to zejména z hlediska dávkového a daňového systému, zákoníku práce a služeb pro rodiny. Zkoumána jsou rovněž témata sociálněprávní ochrany dětí, kupříkladu dopady rodičovského konfliktu a rozchodu na dítě či náhradní rodinná péče. Významný prostor je věnován také výzkumu různých aspektů bezdomovectví. Veškerý výzkum se dlouhodobě opírá o pečlivou analýzu demografických a sociologických dat.

Otázky rodinné politiky – vedoucí oddělení
T:+420 211 152 744