PhDr., Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D.

Formy rodinného života
T:+420 211 152 747
Biografie

Kamila Svobodová vystudovala demografii na Přírodovědecké fakultě UK a následně zde pokračovala v doktorském studiu (Ph.D., 2010). Studium sociologie rovněž absolvovala na Filozofické fakultě UK v Praze, kde v roce 2005 získala titul PhDr. Jako vědecká pracovnice se soustředí zejména na sociologii rodiny, demografické procesy, sociální znevýhodnění a vzdělávání. Mimo její zájem neleží ani témata jakými jsou harmonizace pracovního a osobního života, systém služeb denní péče o děti předškolního a školního věku či gender. V letech 2007, 2008, 2009 a 2010 působila jako externí hodnotitelka žádostí o dotaci v oblasti podpory rodiny Ministerstva práce a sociálních věcí. Byla členkou pracovní skupiny pro přípravu Národního programu přípravy na stárnutí na období 2008 až 2012. V letech 2008, 2009, 2011 a 2012 byla členkou hodnotící komise v soutěži Obec přátelská rodině.

Vybrané publikace
  • HÖHNE, Sylva, Jana PALONCYOVÁ, Kamila SVOBODOVÁ, Dominik CHLAPEC & Ivana RAČÁKOVÁ, 2022. Dopady pandemie covidu-19 na sólo rodiče. Praha: RILSA
  • KUCHAŘOVÁ, Věra, Olga NEŠPOROVÁ, Kamila SVOBODOVÁ, Sylva HÖHNE & Jana PALONCYOVÁ, 2022. Úplné rodiny s dětmi. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • KUCHAŘOVÁ, Věra, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HÖHNE, Kristýna JANUROVÁ, Olga NEŠPOROVÁ, Jana PALONCYOVÁ, Kamila SVOBODOVÁ & Lucie VIDOVIĆOVÁ, 2019. Česká rodina na počátku 21. století. Životní podmínky, vztahy a potřeby. Praha: Sociologické nakladatelství SLON.
  • KUCHAŘOVÁ, Věra, Jana BARVÍKOVÁ, Kristýna JANUROVÁ, Sylva HÖHNE, Jana PALONCYOVÁ & Kamila SVOBODOVÁ, 2018. Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu. Praha: VÚPSV, v. v. i.