Kristýna Janurová, MA

Výzkumná pracovnice (rodičovská dovolená)
T:+420 211 152 745
Biografie

Kristýna Janurová vystudovala obor International Migration and Ethnic Relations na Fakulteten för kultur och samhälle na Malmö universitet, absolvovala studijní pobyty na Leibniz Institut für Ost- und Südosteuropaforschung v Regensburgu (březen 2016) a University of Warwick (2009 až 2010). Odborně se zaměřuje na rodinnou politiku, migraci z území ČR, transnacionalismus a bezdomovectví. Kromě RILSA působí také jako doktorandka a členka výzkumného týmu GEOMIGRACE na Přírodovědecké fakultě UK.

Vybrané publikace
  • JANSKÁ, Eva & Kristýna JANUROVÁ, 2020. Diaspora Policies, Consular Services and Social Protection for Czech Citizens Abroad. In. Migration and Social Protection in Europe and Beyond. Comparing Consular Services and Diaspora Policies, Vol. 2. Springer Open Access, IMISCOE Research Series, 123–141.
  • KUCHAŘOVÁ, Věra, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HÖHNE, Kristýna JANUROVÁ, Olga NEŠPOROVÁ, Jana PALONCYOVÁ, Kamila SVOBODOVÁ & Lucie VIDOVIĆOVÁ, 2019. Česká rodina na počátku 21. století: životní podmínky, vztahy a potřeby. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) – VÚPSV, v. v. i.
  • NEŠPOROVÁ, Olga, Petr HOLPUCH, Kristýna JANUROVÁ & Věra KUCHAŘOVÁ, 2019. Sčítání osob bez domova v České republice 2019. Kategorie bez střechy a vybrané kategorie bez bytu podle typologie ETHOS. Praha: VÚPSV, v. v. i.
  • JANUROVÁ, Kristýna, 2018. The Unbearable Lightness of Moving: Czech Migrants Making a Home (or Not) in the UK. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 54(3), 315–342.