Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.

Otázky rodinné politiky – vedoucí oddělení
T:+420 211 152 744
Biografie

Jana Paloncyová vystudovala magisterský obor Demografie na Přírodovědecké fakultě a Sociologie na Filozofické fakultě UK a následně pokračovala v doktorském studium na katedře Demografie a geodemografie na Přírodovědecké fakultě UK (Ph.D., 2009). V letech 2000 až 2001 studovala na Institut de Démographie de l`Université Paris I – Panthéon-Sorbonne v Paříži a v letech 2003 až 2004 absolvovala stáž na Francouzském ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) v Praze. Od roku 2001 pracuje ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., v oddělení Rodinné politiky, které od roku 2021 vede. Tematicky se zabývá především rodinnou politikou, demografií, sociologií rodiny, sociálně-právní ochranou dětí a náhradní rodinnou péčí. V roce 2019 byla členkou hodnotícího týmu soutěže Obec přátelská rodině, kterou vyhlašuje MPSV, a v roce 2020 expertní členkou komise projektu Bezpečná náhradní rodina, Dobrá rodina, o. p. s. V roce 2023 je expertní členkou komise MPSV pro Strategii rodinné politiky 2023 až 2030 a členkou Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády České republiky. Od roku 2022 je předsedkyní Rady RILSA. Je rovněž členkou IUSSP. V posledních letech se podílela například na projektech Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů, Dítě v rodičovském konfliktu, Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče či Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky. Opakovaně se podílí na tvorbě Zprávy o rodině (2017, 2020, 2023). 

Vybrané publikace
  • PALONCYOVÁ, Jana, 2022. Faktory ovlivňující reprodukční plány v době pandemie covidu-19. Demografie, 64(2), 124–138
  • HÖHNE, Sylva, Jana PALONCYOVÁ, Kamila SVOBODOVÁ, Dominik CHLAPEC & Ivana RAČÁKOVÁ, 2022. Dopady pandemie covidu-19 na sólo rodiče. Praha: RILSA
  • PALONCYOVÁ, Jana, Sylva HÖHNE, Jana BARVÍKOVÁ, Lucie ŽÁČKOVÁ & Kristýna JANUROVÁ, 2022. Stabilita rodiny a porozchodová péče o děti ve veřejném mínění. Praha: RILSA
  • KUCHAŘOVÁ, Věra, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HÖHNE, Olga NEŠPOROVÁ, Jana PALONCYOVÁ & Lucie VIDOVIĆOVÁ, 2020. Zpráva o rodině 2020. Praha: VÚPSV, v. v. i.