Mgr. Petr Holpuch

Bezdomovectví
T:+420 211 152 747
Biografie

Petr Holpuch je ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí zodpovědný za metodologii aktuálního projektu Výzkum bezdomovecké populace v České republice. V minulosti se například podílel na realizaci sčítání osob bez domova v Praze v roce 2010 a rovněž publikoval svůj vlastní výzkum přibližující každodenní život osob bez domova. Při výzkumech v oblasti bezdomovectví mu jsou dodnes silnou oporou zkušenosti, které v minulosti získal v pozici terénního sociálního pracovníka.