PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, Ph.D., MBA.

Sociálně-právní ochrana dětí