Fórum sociální politiky – 6/2012

Fórum sociální politiky 06/2012
Fórum sociální politiky – 06/2012 [1,95 MB] PDF

Vážení čtenáři,

vyhlášení roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity se v obsahové náplni letošního ročníku odrazilo z nejrůznějších hledisek. Kromě informací o konferenci k jeho zahájení či  představení aktivit plánovaných v ČR jsme například přinesli analýzu kvality života osob pečujících o osoby vyžadující trvalou péči, institucionální versus domácí péče či rozbor politik zajištění péče o seniory z  genderového hlediska. Další úhel pohledu představuje analýza připravovaného systému sociálně zdravotní péče či příspěvek o ekonomické únosnosti zdravotní a dlouhodobé péče o staré obyvatele Evropy.  Představili jsme také informační kampaň ke změně postoje veřejnosti k starým lidem a popsali jejich cílené zneužívání a diskriminaci na předváděcích akcích, které mnohdy vedou k jejich zadlužení. Na zvyšující  se počet exekucí důchodů jsme reagovali analýzou statistických dat ČSSZ. Hned několik autorů se věnovalo popisu a rozboru různých systémů a aspektů důchodového zabezpečení, které má pro život v  seniorském věku zásadní význam, včetně analýzy starobních důchodů přiznávaných před dovršením důchodového věku.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Česká republika na rozcestí mezi domácí a institucionální péčí o seniory Miriam Kotrusová, Karolína Dobiášová
Pracovní motivace českých žen a ekonomické dopady daňového a sociálního systému Klára Kalíšková
Projekt „Podpora rozvoje sociální ekonomiky“ Dagmar Bodláková
Návrhy změny výplaty příspěvku na péči – podněty k odborné diskusi Jiří Horecký
Důsledky stárnutí populace na potřebu sociálních služeb na území správního obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností Ladislav Průša
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol Gabriela Břečková, Alena Kajanová
Zastarávání znalostí se stává problémem
Staří lidé v současné společnosti Marie Dohnalová
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku