Článek

Důsledky stárnutí populace na potřebu sociálních služeb na území správního obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností Ladislav Průša

Abstrakt

V rámci realizace projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“ vyhlásil Jihočeský kraj veřejnou zakázku malého rozsahu „Udržení procesů plánování sociálních služeb na místní  úrovni“ ve všech 17 obcích s rozšířenou působností na území Jihočeského kraje. Cílem této veřejné zakázky je podpořit procesy plánování sociálních služeb na území správních obvodů těchto obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji a pokračovat v navázané spolupráci tak, aby byl proces plánování zaveden na celém území kraje. Realizátory projektu ve správním obvodu obce s  rozšířenou působností Písek jsou Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. a Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. V rámci realizace tohoto projektu byla mj. zpracována projekce vývoje  obyvatelstva na území tohoto správního obvodu, která byla vodítkem pro zpracování odhadu vývoje počtu příjemců příspěvku na péči do r. 2025 tak, aby měl Městský úřad v Písku k dispozici  rámcové údaje, na jejichž základě by mohl přistoupit k aktualizaci plánu rozvoje sociálních služeb.

Přečíst článek