Článek

Staří lidé v současné společnosti Marie Dohnalová

Abstrakt

Helena Haškovcová: Sociální gerontologie aneb Senioři mezi námi. Praha, Galén 2012. 194 s. ISBN 978-80-7262-900-8.

Přečíst článek