Fórum sociální politiky – 3/2008

Fórum sociální politiky 03/2008
Fórum sociální politiky – 03/2008 [1,27 MB] PDF

Vážení čtenáři,

v tomto čísle jsme dali více prostoru rubrice Stati a studie, v níž jsou publikovány články, jež prošly recenzním řízením. Tři zařazené příspěvky jsou zaměřeny na zcela odlišná témata.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Sociální a ekonomické aspekty efektivnosti sociálních služeb Jan Mertl
Dopady politiky životního prostředí na trh práce Eva Tošovská, Iva Ritschelová
K problematice přístupu žadatelů o azyl na trh práce v České republice Ondřej Hofírek, Radka Klvaňová
Profesní vzdělávání v oblasti odborného sociálního poradenství Jiří Tošner
Potřeba sociálních služeb pro staré občany z dlouhodobého pohledu Ladislav Průša
Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území Martin Holub
Co se nenarodilo, to nemohlo zemřít Jiří Kohout
Zdravotně postižení na trhu práce a v životě Marie Gazdagová
Terapie a asistenční aktivity za pomoci zvířat Zdeňka Galetová
Novinky v knižním fondu ČICSO RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku