Článek

K problematice přístupu žadatelů o azyl na trh práce v České republice Ondřej Hofírek, Radka Klvaňová

Abstrakt

Žadatelé o azyl v České republice i v dalších zemích Evropské unie jsou ve srovnání s jinými kategoriemi migrantů na trhu práce ve specifickém postavení. Mají právo zde pobývat po dobu vyřízení žádosti o azyl, ale jejich přístup na trh práce je právně omezen. V článku se zamýšlíme nad důsledky tohoto omezení pro jejich sociální začlenění v kontextu systému přijímání žadatelů o azyl. Na regulaci přístupu na trh práce nahlížíme z perspektivy sociálních aktérů, kterých se příslušná omezení dotýkají nejvíce, tedy samotných žadatelů o azyl. Exkluzi žadatelů o azyl z trhu práce reflektujeme v širším kontextu formování migračních politik a soudobých diskursů o migraci. Na základě empirického výzkumu poukazujeme na strategii participace na neregulérním2 trhu práce, kterou se žadatelé o azyl s tímto omezením snaží vyrovnat a jež se reprodukuje i po uplynutí jednoleté lhůty blokující přístup žadatelů o azyl na trh práce.

Přečíst článek