Článek

Co se nenarodilo, to nemohlo zemřít Jiří Kohout

Abstrakt

Proč se individuální akční plány (IAP) na mnoha úřadech práce pořádně nenarodily a jsou chápány jako další a zbytečná byrokracie v již tak náročné práci poradců pro zprostředkování? Nabízím pohled na zavádění IAP očima dlouholetého zaměstnance úřadu práce, který se od roku 1990 většinově poradenstvím pro zprostředkování zabývá. (Reakce na příspěvek Pavla Horáka, Markéty Horákové a Tomáše Sirovátky „Zemřely“ na českých úřadech práce profesionálně poskytované individuální akční plány zaměstnanosti? z čísla 3/2007.)

Přečíst článek