Fórum sociální politiky – 2/2020

Fórum sociální politiky 02/2020
Fórum sociální politiky – 02/2020 [1,74 MB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ve dnech dokončování tohoto čísla Fóra sociální politiky se zdá, že situace s onemocněním COVID-19 v České republice se začíná zvolna zlepšovat. Je ovšem jisté, že koronavirová krize má a dlouho bude mít kromobyčejně závažné dopady. A to i ty sociálně politické, čímž se stává velkou výzvou také pro  příslušné odborníky i řadu dalších aktérů působících v oblastech, které pokrývá tematický záběr Fóra sociální politky.

[…]

S přáním přínosného a inspirativního čtení

Petr Šafařík
šéfredaktor

Obsah časopisu

Koronavirová pandemie jako podnět k nové společenské smlouvě? Jaromíra Kotíková − Petr Víšek
Úhrada klientů za poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb v ČR Ladislav Průša
Vyloučené lokality na Chomutovsku z pohledu péče o rizikové mladistvé Kateřina Součková − Jiří Buriánek
Postoj sociálních pracovníků pracujících s lidmi bez domova k silným stránkám jejich klientů Monika Punová − Magdaléna Danková
Jakou reformu penzí pro ČR a proč? Jaroslav Šulc − Radim Valenčík
Sociální solidární ekonomika − spravedlivější systém fungování hospodářství a společnosti je možný Karolína Silná
Zkušenosti rodičů s otcovskou poporodní péčí Olga Nešporová
Vliv sdílené ekonomiky na snižování nejistot trhu práce Magdalena Kotýnková
Sdílené pracovní místo Olga Bičáková
Jak se daří inkluzi u nás a na Slovensku Vladimír Barák
Recenze knihy „Laskavý průvodce po sociálních dávkách“ Rudolf Červený
Novinky z publikací a činnosti VÚPSVu RILSA