Článek

Sdílené pracovní místo Olga Bičáková

Abstrakt

Článek představuje novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jejíž součástí je i právní úprava sdíleného pracovního místa. Autorka uvádí druhy zaměstnanců, kterým zavedení této formy práce prospěje, a zmiňuje, že zavedení sdílených pracovních míst podporuje Ministerstvo  práce a sociálních věcí formou dotací.

Přečíst článek