Článek

Zkušenosti rodičů s otcovskou poporodní péčí Olga Nešporová

Abstrakt

Článek je věnován zkušenostem českých rodičů s novou dávkou nemocenského pojištění − otcovské poporodní péči. Zjištění vychází z kvalitativního výzkumu sestávajícího z rozhovorů se 34 rodiči, kterým se narodilo dítě v roce 2019. Otcové kladně hodnotili především možnost strávit  společný čas doma s rodinou, věnovat se novorozenému dítěti či jeho staršímu sourozenci, zvykat si na novou roli otce a učit se pečovat o dítě. Matky oceňovaly, že nebyly po porodu na péči o dítě či děti samy a vážily si pomoci partnera. Otcovskou nevyužili otcové s vysokou pracovní  flexibilitou, podnikatelé a ti, kterým finanční ztráty připadaly příliš vysoké.

Přečíst článek