Fórum sociální politiky – 2/2012

Fórum sociální politiky 02/2012
Fórum sociální politiky – 02/2012 [1,48 MB] PDF

Vážení čtenáři,

převedení administrace sociálních dávek na úřady práce – a s tím spojená implementace zcela nového elektronického systému včetně jednotného místa k výplatě dávek – bylo v prvních měsících letošního roku  spojeno s jistými potížemi, které si vyžádaly zvýšené úsilí na straně zaměstnanců úřadů práce a vedly rovněž k dílčím nedostatkům při výplatě dávek, což řadě klientů závislých na sociálních dávkách způsobilo  problémy. Proto také odborová organizace zaštiťující zájmy pracovníků úřadů práce jednala s ministrem práce a sociálních věcí s cílem přispět ke zlepšení vzniklé situace. Pokračovaly rovněž kontroly nelegálního zaměstnávání s cílem omezit finanční ztráty sociálních systémů, což je při znovu rostoucí nezaměstnanosti, nižším výběru daní a pojistného nezbytné. Na očekávaný téměř nulový růst hospodářství v letošním  roce vláda reagovala úspornými opatřeními. Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá předepsaných úspor dosáhnout zejména zvýšením kontrolní činnosti ve všech oblastech.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Podpora a rozvoj podnikání osob nad 50 let: evaluační studie sociálního experimentu formou akčního výzkumu Ondřej Hora, Miroslav Suchanec
Realizace veřejných programů a sociálních služeb na regionálních trzích práce optikou stability a flexibility státních a nestátních organizací Pavel Horák
Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 Lenka Bočková
Kvalita života osob pečujících o osoby s přiznaným příspěvkem na péči ve III. a IV. stupni závislosti Radana Kroutilová Nováková, Eva Jandzíková
Je vládní návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí pro Klokánky opravdu likvidační? Jana Machová
Mezinárodní jednání o dopadech odlišných životních drah mužů a žen Věra Kuchařová
Analýza imigrace a integrace cizinců v Ústeckém kraji František Zich
Z konference k zahájení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 v ČR Martin Holub
Od návrhů po praxi: hlavní úkoly a oblasti činnosti Cedefop
Novinky v knižním fondu
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku
Z výsledků výzkumu v roce 2011