Článek

Realizace veřejných programů a sociálních služeb na regionálních trzích práce optikou stability a flexibility státních a nestátních organizací Pavel Horák

Abstrakt

V předkládaném textu, který představuje zkrácenou verzi knižně vydaného příspěvku (Horák, 2011), se zabýváme problematikou řízení a flexibility státních a nestátních organizací fungujících na  lokálních trzích práce, které přispívají k celkové flexibilitě systémů politiky pracovního trhu a sociálních služeb. Využitím konceptu exploatace a explorace J. G. Marche (1991), typů lokálního řízení Duita a Galaze (2008) a hloubkových rozhovorů s čelními představiteli několika organizací ze čtyř okresů jednoho kraje vyplývá, že nestátní organizace se vyznačují vyšší pružností oproti  organizacím státním. Identifikovaná flexibilita až robustnost v řízení neziskových organizací je důsledkem možnosti neziskových organizací pružněji reagovat na proměnlivé situace na lokálních  trzích práce. Rigidita v řízení státních organizací je oproti tomu důsledkem striktně vymezené legislativy a omezených možností v oblasti posilování personálních zdrojů a ovlivnění podmínek administrovaných a realizovaných aktivních programů.

Přečíst článek