Článek

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 Lenka Bočková

Abstrakt

Probíhající demografické změny nepopiratelně ovlivňují život společnosti v celé Evropě. Třetí demografická zpráva1 Evropské komise uvádí nárůst počtu osob starších 65 let mezi lety 1990 a 2010  o 3,7 %. Podle odhadů by v roce 2060 měli být na celkové evropské populaci zastoupeny 30 % s nejvyšším nárůstem u osob ve věku nad 80 let. Aktivní stárnutí se proto stává jedním z hlavních  politických témat EU. S tím souvisí přijetí cílů strategie Evropa 2020, kterých nebude možné dosáhnout bez podpory aktivního stárnutí a rozvoje mezigenerační solidarity.

Přečíst článek