Fórum sociální politiky – 01/2022

Fórum sociální politiky 01/2022
Fórum sociální politiky – 01/2022 [1,11 MB] PDF

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vydání Fóra sociální politiky, které právě čtete, zahajuje již 16. ročník našeho odborného časopisu. Jak uvidíte ve dvou výzvách k zasílání příspěvků, na závěr tohoto ročníku bychom chtěli přinést dvě monotematická čísla. Již třetím rokem po sobě se chceme věnovat sociálně politickým dopadům  koronavirové krize. A poprvé bychom se chtěli v monotematickém čísle zabývat mezinárodní komparací sociálních systémů. Mimo jiné by to mohl být zajímavý pandán k českému předsednictví v Radě Evropské unie v letošním druhém pololetí.

[…]

S přáním inspirativního čtení
Petr Šafařík, šéfredaktor

Obsah časopisu

Role romské etnicity v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče Jana Barvíková − Jana Paloncyová
Systém sociální ochrany rodin s dětmi v ČR v komparaci se systémy sociální ochrany rodin s dětmi ve vybraných evropských zemích Dana Hobzová
Co lze očekávat od základního příjmu? Sociální a civilizační změnu Marek Hrubec − Martin Brabec
Nové policy briefs VÚPSV RILSA
Sociálně politické a sociálně-ekonomické dopady unijní Zelené dohody pro Evropu
Další aktivity projektu MPSV Krajská rodinná politika Jitka Chrtková − Jana Sládková Filipčíková
Riziková společnost Jan Keller
Neznámá společnost Martin Spurný
Česká jízda Jan Mertl