Článek

Další aktivity projektu MPSV Krajská rodinná politika Jitka Chrtková − Jana Sládková Filipčíková

Abstrakt

Článek popisuje projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“ (zkráceně „Krajská rodinná politika“). Projekt pokračuje s takovými aktivitami, jako jsou například pravidelná činnost regionálních  platforem v krajích ČR či poskytování odborného poradenství cílovým skupinám. V květnu 2022 se bude v Praze konat mezinárodní závěrečná konference, na které dojde ke shrnutí dosavadních zkušeností s fungováním krajských poradců a bude reflektován aktuální stav v oblasti české  regionální rodinné politiky.

Přečíst článek