Článek

Co lze očekávat od základního příjmu? Sociální a civilizační změnu Marek Hrubec − Martin Brabec

Abstrakt

Text se snaží více a specificky artikulovat hlavní výkladové linie naší knihy Základní příjem ve světě: argumenty, experimenty, dějiny především v návaznosti na rozbory a reflexe, které v předchozích číslech časopisu Fórum sociální politiky provedli Jiří Silný, Jiří Mertl a Michal Šoltés.  Článek se zabývá za prvé komparací teoretické a praktické perspektivy. Za druhé se věnuje koncepci a přístupům k základnímu příjmu. Za třetí se zaměřuje na různá hlediska jeho financování. Závěrem zdůrazňuje sociální změnu, kterou by základní příjem mohl přinést.

Přečíst článek