Článek

Sociálně politické a sociálně-ekonomické dopady unijní Zelené dohody pro Evropu

Abstrakt

V prosinci 2019 představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu (European Green Deal), v níž se zavázala k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Do roku 2030 mají být čisté emise sníženy alespoň o 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. V prosinci 2020 schválila  Zelenou dohodu Evropská rada (tedy i tehdejší český premiér). V červenci 2021 Komise vydala balíček „Fit for 55“ − legislativní návrhy na transformaci hospodářství (zejména energetiky a dopravy) mající napomoci dosažení záměrů klimatické politiky do roku 2030. Má se tak stát mimo  jiné rozšířením emisních povolenek do stavebnictví a zákazem prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR balíček „Fit for 55“ ve stanoveném termínu neprojednala. Senát ČR loni v listopadu − ve shodě s tehdejší vládou, tedy ještě  kabinetem Andreje Babiše − vyslovil veto několika ze 13 návrhů balíčku „Fit for 55“. Takzvané odůvodněné stanovisko, které může vést k aktivaci unijního mechanismu žluté karty, senátoři schválili například vůči následujícím návrhům Komise: zdanění energetických produktů a  elektřiny, zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, podpora energie z obnovitelných zdrojů.

Podle českých senátorů jsou některé z návrhů Komise v rozporu se zásadou  subsidiarity, podle níž se záležitosti mají řešit na úrovni členských států EU. Senát ČR si od Evropské komise vyžádal dopadovou studii, která má posoudit vliv chystaných unijních nařízení.

Časopis Fórum sociální politiky nyní přináší anketu na téma předpokládaných sociálních, sociálně politických a sociálně-ekonomických dopadů unijní Zelené dohody pro Evropu. Redakce oslovila řadu ekonomů, sociologů, politologů a dalších relevantních odborníků a odbornic. Snažili jsme se o pluralitu oborovou, světonázorovou i genderovou. Ta posledně jmenovaná se nakonec  příliš nenaplnila, věříme nicméně, že články alespoň některých ekonomek atp., které se nyní pro různá zaneprázdnění omluvily, budeme moci přinést v dalších číslech. Ostatně to platí nejen o ženách. Nyní tedy předkládáme celkem 14 abecedně řazených anketních odpovědí a jsme  připraveni se tématům sociálních, sociálně politických a sociálně-ekonomické dopadů unijní Zelené dohody pro Evropu věnovat i v dalších vydáních Fóra sociální politiky.

Přečíst článek