Fórum sociální politiky – 1/2014

Fórum sociální politiky 01/2014
Fórum sociální politiky – 01/2014 [7,16 MB] PDF

Vážení čtenáři,

v prosinci roku 2013 se míra nezaměstnanosti vyšplhala o několik desetin procentního bodu a počet evidovaných uchazečů o práci přesáhl hranici šesti set tisíc. Nezaměstnaností jsou významně postihováni mladí lidé, kterým se po ukončení studia nedaří sehnat zaměstnání, stejně jako ostatní skupiny znevýhodněné na trhu práce. Statistické údaje o vývoji hospodářství v poslední době ukazují zlepšení situace v průmyslu, ve stavebnictví pokračoval negativní trend vývoje. Analytici očekávají v letošním roce mírné ekonomické oživení, také zaměstnavatelé vyjadřují umírněný optimismus a někteří dokonce uvažují o  zvyšování mezd.

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Chudoba, definování a možnosti jejího měření Eva Nedomová, Marie Špiláčková
Zkušenosti cizinců se službami úřadu práce vybraného regionu v době ekonomické krize Miroslava Rákoczyová, Robert Trbola
Rodovo podmienené násilie ako indikátor Indexu rodovej rovnosti – výzva pre členské štáty EÚ? Veronika Valkovičová
Rodinná mediace v České republice a možnosti jejího uplatnění v sociální práci Lenka Holá, Lenka Westphalová
OKNA po deseti letech Antonín Janýška
Transformace pobytových sociálních služeb jako podpora uplatňování práv osob s mentálním postižením Jana Skalová
Konference o chudobě v České republice Libor Prudký
Setkání UNECE Task Force on Ageing-related Statistic
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku