Článek

Setkání UNECE Task Force on Ageing-related Statistic

Lucie Vidovićová

Abstrakt

Dne 27. 11. 2013 se v Ženevě uskutečnilo první pracovní jednání skupiny pro statistiku vázanou na problematiku stárnutí (dále jen Pracovní skupina). Pracovní skupina byla ustavena UNECE  konferencí Evropských statistiků (United Nations Economic Commission For Europe; Conference of European Statisticians) s cílem vypracovat doporučení pro metodologii a rozsah sledování indikátorů pro měření vývoje v oblastech nejvýznamněji ovlivněných stárnutím populace UNECE regionu zahrnujícího celkem padesát šest států.

Přečíst článek