Výběrové řízení na pracovní pozici ředitel/ředitelka RILSA

Výběrové řízení na pracovní pozici ředitel/ředitelka RILSA

23. 04. 2021

Rada RILSA, ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, podle ustanovení § 18 odst. 2, písm. h) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitel/ředitelka Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

Přihlášky do výběrového řízení s požadovanými dokumenty musejí být doručeny v listinné podobě na adresu Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 Holešovice nebo na e-mailovou adresu vyberove.rizeni@vupsv.cz s ověřeným elektronickým podpisem nejpozději do 22. června 2021 do 12:00.

Celý pracovní inzerát je k dispozici zde.