Nový článek výzkumných pracovnic RILSA o péči a výživě dětí po rozchodu rodičů

Nový článek výzkumných pracovnic RILSA o péči a výživě dětí po rozchodu rodičů

01. 04. 2021

V novém čísle časopisu Demografie právě vyšel článek výzkumných pracovnic RILSA „Péče a výživa dětí po rozchodu rodičů podle výsledků opatrovnických řízení“.

Autorky Ing. Sylva HöhneMgr. Jana Paloncyová, Ph.D., na základě analýzy dat Ministerstva spravedlnosti představují, jak v roce 2018 opatrovnické soudy rozhodly o svěření dítěte do péče po rozchodu rodičů a o povinnosti platit výživné.

Studie dokládá, že v České republice stále přetrvává model, kdy jsou děti po rozchodu rodičů svěřovány do výlučné péče matky, zatímco otci je vyměřeno výživné. Se zvyšujícím se věkem dítěte však zastoupení výlučné péče otce mírně vzrůstá.

Do střídavé péče jsou relativně častěji svěřovány děti ve věku od 4 do 15 let (v rozmezí 10 až 14 %). Většina soudních rozhodnutí vychází z dohody rodičů, přičemž dohoda rodičů významně zkracuje celé opatrovnické řízení.

Celý článek je dostupný zde.

Článek je jedním z výstupů projektu Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče. Více informací k projektu zde.