Aktuality

Závěry semináře RILSA o ekonomických nerovnostech

Závěry semináře RILSA o ekonomických nerovnostech

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., (RILSA) uspořádal 6. prosince 2023 seminář „Česká společnost a ekonomické nerovnosti“. Sál v pražském Kampusu Hybernská byl zaplněn, akce se […]

více
Pozvánka na workshop „Současná česká rodina“

Pozvánka na workshop „Současná česká rodina“

Na workshopu budou představeny vybrané hlavní výsledky reprezentativního výzkumu „Současná česká rodina“, který je českou verzí mezinárodního výzkumného programu Generations and Gender Programme (GGP). Výzkum […]

více
Seminář RILSA k ekonomickým nerovnostem

Seminář RILSA k ekonomickým nerovnostem

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., (RILSA) zve odborníky i širší veřejnost na seminář „Česká společnost a ekonomické nerovnosti“ (6. prosince 2023 od 14 hod., Praha, Kampus […]

více
Nová publikace unijní agentury Eurofound s přispěním z RILSA

Nová publikace unijní agentury Eurofound s přispěním z RILSA

Eurofound je tripartitní agenturou Evropské unie, svou informační a analytickou činností se snaží přispívat k rozvoji lepších sociálních, zaměstnaneckých a pracovních politik. Výzkumná zpráva Eurofoundu Representativeness of the […]

více
Nová publikace RILSA k socio-ekonomickým výzvám současnosti

Nová publikace RILSA k socio-ekonomickým výzvám současnosti

Mezinárodní tým ekonomů pod vedením ředitele RILSA Robina Maialeh právě dokončil knihu „Navigating Europe’s Socio-Economic Crisis“. Vydá ji přední světové nakladatelství Palgrave Macmillan. Publikace vznikla v rámci […]

více
New RILSA Policy Brief: labour productivity discrepancies between Czech regions

New RILSA Policy Brief: labour productivity discrepancies between Czech regions

The policy briefs issued by RILSA provide a brief summary of the expert knowledge and qualified recommendations relating to current social policy topics. RILSA Policy Briefs […]

více
Článek výzkumníků z RILSA v předním mezinárodním sociálněvědním časopise

Článek výzkumníků z RILSA v předním mezinárodním sociálněvědním časopise

International Journal of Social Welfare, vydávaný společností Wiley-Blackwell (USA), je významným mezinárodním časopisem především v oblasti sociální politiky a sociální práce. Výzkumní pracovníci z RILSA Ondřej Hora a Tomáš […]

více
Nový policy brief RILSA, tentokrát ve spolupráci s UNICEF

Nový policy brief RILSA, tentokrát ve spolupráci s UNICEF

Nový policy brief Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA) přináší dílčí výsledky projektu „Přístup dětí se specifickými potřebami k předškolní péči“, který byl realizován RILSA ve spolupráci […]

více
Selection process for the position of PhD student researcher

Selection process for the position of PhD student researcher

The Research Institute for Labour and Social Affairs (RILSA) is searching for postgraduate students in the field of social sciences, particularly in Economy or Sociology. […]

více
Pokračuje aktivní účast RILSA v projektu Reach Out to the „Left-Behind“

Pokračuje aktivní účast RILSA v projektu Reach Out to the „Left-Behind“

Cílem víceletého mezinárodního projektu, spolufinancovaného programem ERASMUS+, je podporovat další vzdělávání nízkokvalifikovaných a nízkopříjmových pracovníků. Jsou zpravidla ohroženi příjmovou chudobou a další vzdělávání jim může pomoci nalézt lepš...

více