Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky (Bulletin)

Číslo projektu:
IP70611
Řešitel RILSA:
Ing. Sylva Höhne
Spoluřešitel RILSA:
PhDr., Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
VÚPSV
Trvání od:
2018
Trvání do:
2022
Popis:

Cílem zadání je sledování a publikování vybraných a nejdůležitějších ekonomických a sociálních ukazatelů v dlouhodobých a metodicky srovnatelných časových řadách počínaje rokem 1990. Bulletin přebírá zejména data ČSÚ, MF, ČNB, MPSV a Eurostatu. Autoři sledují vývoj a změny jednotlivých metodik. V případě dalšího upřesnění se získané údaje doplňují vlastními propočty s přihlédnutím k platné právní úpravě.

Bulletin poskytuje nejdůležitější charakteristiky potřebné pro uživatele z decizní, akademické a výzkumné sféry. Poznatky jsou využívána v koncepční a legislativní činnosti MPSV.
 
  
Čtvrtletní aktualizované údaje

Část údajů je založena na publikacích. Nicméně pro větší pohodlí uživatelů je část údajů rovněž přebírána z online přehledů různých institucí (zejména ČSÚ, MF, ČNB a MPSV). Příslušné údaje jsou uváděny ve formě dlouhodobých časových řad a doplněny jsou o další propočty vzájemných vazeb mezi ukazateli, spolu s přehledy nejvýznamnějších údajů z oblasti sociální, daní a pojistného, sestavených VÚPSV na bázi platné legislativy.

Kromě čtvrtletní verze jsou dané ukazatele v souhrnné podobě (vč. mezinárodních srovnání) publikovány jednou ročně také v tištěné podobě (vždy v květnu příslušného roku).

Aktualizace údajů: leden 2021
Případné dotazy: Ing. Sylva Höhne
 
  
Výstupy
 

Bulletin No. 35. Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990–2019.

Souhrnný přehled základních ukazatelů roční údaje.

 
Vybrané ekonomické výsledky 1990–2019 (I.–IV.Q 2020)
 
Sociálně zdravotní systém
 
Demografické ukazatele (1990–2019)
 
Grafy
1. Vývoj HDP, průmyslové a stavební produkce (údaje za období 1990–2019)
4. Starobní důchod a životní minimum jednotlivce (údaje za období 1990–2019)
5. Struktura pracovníků podle sfér (údaje za období 1990–2019)
6. Vývoj míry nezaměstnanosti (údaje za období 1990–IV.Q 2020)
9. Relace výdajů na sociálně zdravotní systém v % HDP (údaje za období 1990–2019)