Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky (Bulletin)

Číslo:
IP70611
Řešitel:
Ing. Sylva Höhne
Spoluřešitel:
PhDr., Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Poskytovatel:
MPSV
Příjemce:
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Doba řešení od:
2018
Doba řešení do:
2022
Popis:

Cílem zadání je sledování a publikování vybraných a nejdůležitějších ekonomických a sociálních ukazatelů v dlouhodobých a metodicky srovnatelných časových řadách počínaje rokem 1990. Bulletin přebírá zejména data ČSÚ, MF, ČNB, MPSV a Eurostatu. Autoři sledují vývoj a změny jednotlivých metodik. V případě dalšího upřesnění se získané údaje doplňují vlastními propočty s přihlédnutím k platné právní úpravě.
Bulletin s pořadovým číslem 36 bude doplněný o metodicky srovnatelná data za rok 2020 a o mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. V průběhu roku 2021 budou vybraná data ještě čtvrtletně aktualizována a zveřejňována zde.

Bulletin poskytuje nejdůležitější charakteristiky potřebné pro uživatele z decizní, akademické a výzkumné sféry. Poznatky budou využity v koncepční a legislativní činnosti MPSV.