Webinář „Nové formy zaměstnávání“

6.3.2019
27. února 2019 se konal webinář zaměřený na nové formy zaměstnávání, jako je mobilní práce, sdílení pracovního místa, příležitostná práce […]

Nová publikace VÚPSV

6.2.2019
Havlíková, Jana Sociální práce na základních školách a ve školských poradenských zařízeních: analýza současného stavu v České republice / Social work […]

Nová publikace VÚPSV

16.1.2019
Hora, Ondřej – Suchanec, Miroslav – Horáková, Markéta – Rákoczyová, Miroslava – Sirovátka, Tomáš Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných […]

Nová publikace VÚPSV

9.1.2019
Havlíková, Jana a kol. Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího […]

Nová publikace VÚPSV

2.1.2019
Hubíková, Olga Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech  Praha: VÚPSV, v. v. […]