Fórum sociální politiky – 6/2015

Fórum sociální politiky 06/2015
Fórum sociální politiky – 06/2015 [1,90 MB] PDF

Vážení čtenáři,

odhady růstu HDP našich i mezinárodních institucí i statistické údaje dokládají, že ekonomická situace v naší zemi se zlepšuje, ubývá nezaměstnaných, jejichž počet klesl pod předkrizovou úroveň, roste počet  volných pracovních míst a zaměstnavatelé v některých oborech se potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Růst domácí spotřeby indikuje zlepšenou příjmovou situaci obyvatelstva.

Tímto číslem se uzavírá již devátý ročník vydávání našeho časopisu, což je obvykle podnětem k zamyšlení na tím, jak se podařilo naplňovat představy a cíle, jež vedly k jeho zrodu. Během tohoto období se měnily  vnější podmínky, přibyla řada zejména internetových časopisů a internet a specializované webové stránky jako zdroje aktuálních informací přispěly ke korekci některých původních představ jeho tvůrců. Přesto  věříme, že obsahová náplň jednotlivých rubrik odráží dění v oboru a přináší svým čtenářům zajímavé a inspirativní informace, vycházející z analýz, praktických poznatků a profesní odbornosti autorů.

Další změnou, k níž dochází, je změna na pozici šéfredaktorky. Od počátku roku 2016 ji bude zastávat Mgr. Hana Roztočilová

[…]

Helena Lisá
šéfredaktorka

Obsah časopisu

Preferovaná délka rodičovské dovolené: Srovnání osmi evropských zemí Dana Hamplová, Petra Šalamounová
Flexibilní režim čerpání rodičovského příspěvku a slaďování rodičovství s placenou prací Olga Nešporová
Přístupnost veřejné správy pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace Eva Liberdová
Anketa „Bariéry v plnění oznamovací povinnosti případů násilí na dětech a jejich řešení“ Jana Barvíková
Zlatým hřebem Týdne sociálních služeb byl VII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR Veronika Hotová
Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR a začlenění ruské komunity do většinové společnosti (informace o projektu EIF a jeho řešení) Jana Vavrečková
Problematika multikulturního soužití pohledem Dany Moree Věnceslava Šlechtová
Novinky v knižním fondu RILSA
Z domácího tisku
Ze zahraničního tisku