Článek

Přístupnost veřejné správy pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace Eva Liberdová

Abstrakt

Veřejná správa má vytvářet podmínky, které umožní spotřebu veřejnosprávních činností a služeb i občanům s omezenou schopností pohybu, orientace či jiným handicapem. Bezbariérové užívání  je veřejným zájmem. Existují technické požadavky pro bezbariérové užívání. Ty se však nedodržují důsledně nebo jsou bezbariérové úpravy udělány nevhodným způsobem. Článek se zabývá bariérami při přístupu do budov a při samotném pohybu v budovách veřejné správy. Řeší požadavky na pohyb a orientaci.

Přečíst článek